Společnost KIK realizuje projekt
„Vzděláváním k rozvoji společnosti KiK textil a Non-Food spol. s r.o.“
spolufinancovaný Evropskou unií.

Bild

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Vzděláváním k rozvoji společnosti KiK textil a Non-Food spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012579

Doba realizace projektu: 1. září 2020 – 30. dubna 2022

Popis projektu: Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků společnosti KiK textil a Non-Food spol. s r.o.

Specifické cíle projektu: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

Účastníci projektu: Zaměstnanci společnosti KiK textil a Non-Food spol. s r.o.

DANÝ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.